Monday, 14/06/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Cù Lao Dung
 • Lâm Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.856.040
  • Email:
   tp.pgdculaodung@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trình độ Chuyên ôn: Đại học Sư phạm Ngữ văn

    - Trình độ chính trị: Cao cấp

 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988.808.806
  • Email:
   nguyenthanhphong.pcld@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trình độ Chuyên ôn: Đại học Sư phạm Tiểu học

    - Trình độ chính trị: Cao cấp

 • Tiêu Thị Phương Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0966.702.106
  • Email:
   tieuthiphuongbac.cld@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Lịch sử

   - Trình độ Chính trị: Cao cấp

Thư viện ảnh