Friday, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cù Lao Dung
 • Dương Văn Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984743007
  • Email:
   tp.pgdculaodung@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ

    - Trình độ chính trị: Cao cấp

 • Dương Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982615166
  • Email:
   duonghonghai.cld@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ Chuyên môn: Đại học

    - Trình độ chính trị: Trung cấp

 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988.808.806
  • Email:
   nguyenthanhphong.pcld@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trình độ Chuyên môn: Đại học

    - Trình độ chính trị: Cao cấp

Thư viện ảnh