Friday, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cù Lao Dung
 • Nguyễn Văn Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0974.477.737
  • Email:
   nguyenvanluong.pgdcld@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học
   - Trình độ chính trị: Trung cấp

Thư viện ảnh